Espais / Venues

Ambients únics i exclusius per a descobrir la gastronomia i l’àmplia oferta de vins amb D.O. nacional i internacional i begudes que t’ofereix Atics Restaurant

Des environnements uniques et exclusifs pour découvrir la gastronomie et la large gamme de vins nationaux et internationaux et de boissons proposés par le restaurant Atics.

Espais

La nostra carta /Notre Menu

Cuina mediterrània amb ingredients de la proximitat. Especialitat en entrants, peixos i arrossos

Cuisine méditerranéenne à base d'ingrédients locaux. Spécialisée dans les entrées, le poisson et les plats de riz.

La nostra carta